Giới thiệu

 

 
 
 
 
 
 

Hotline: 0947 68 66 68

 
 
 

 

TRỌN BỘ TÀI LIỆU VỀ

NHÔM CIVRO & PHỤ KIỆN CMECH

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIETNAM EXPORT IMPORT AND TECHNOLOGY., JSC - VinaKIN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Distributor CMECH high end Hardware - brand from US, warranty 10 years

Distributor CIVRO premium Windoor - brand from Würzburg, Germany

 

-Header Hanoi: No148, Hoang Ngan Str, Cau Giay Dist

-Branch Danang: No217, Nguyen Phuoc Nguyen Str, Thanh Khe. Dist

-Branch HCMC: No1, TTN17 Str, Dist 12

 

-Tel: 024 22006699 - Hotline: 0947 686668 - Website: civro.vn / cmech.vn

 
 
Hotline: 0919 256 277
Zalo