Dịch vụ

Hậu COVID-19: Tóc rụng cả nắm, cách nào khắc phục? Hậu COVID-19: Tóc rụng cả nắm, cách nào khắc phục?

Ngày: 13/01/2022

SKĐS - Nhiều người thấy tóc rụng rõ rệt từ 2 -3 tháng sau khi bị nhiễm COVID-19. Một số ít tóc có thể bung ra khi tắm hoặc chải tóc. Sự rụng tóc này có thể kéo dài từ 6-9 tháng.

Hotline: 0919 256 277
Zalo